Bijscholing muziek

Ben jij groepsleerkracht, vakspecialist muziek of vakleerkracht muziek en wil jij je verder professionaliseren in het geven van muziekonderwijs op de basisschool? Kom dan naar de workshop+dag van Méér Muziek in de Klas.

Workshop+

De workshop+dagen bestaan uit verschillende workshops voor onder-, midden- en bovenbouw en een informatiemarkt. Ze zijn een vervolg op de basisworkshops die Méér Muziek in de Klas in het voorjaar aanbiedt op de pabo’s. Deze dagen zijn bedoeld voor leerkrachten die al een voorjaarsworkshop hebben gevolgd of al ervaring hebben in het geven van muziekonderwijs. Ook vakleerkrachten en vakspecialisten muziek kunnen op de workshopdagen terecht voor bijscholingsworkshops met verschillende onderwerpen.

Waar en wanneer?

Op woensdag 30 oktober 2019 vindt de workshop+dag plaats in het Utrechts Conservatorium aan de Mariaplaats 28 in Utrecht. De data en locaties van zeven andere workshop+dagen vind je op de site van Méér muziek in de klas.

Meer info

Meer informatie vind je via de website van Méér Muziek in de klas.