Escher in Baarn

Op 12 juli om 13:30 uur wordt de tentoonstelling geopend van het Escherproject waar de groepen 7 en 8 van de Baarnse basisscholen afgelopen schooljaar aan gewerkt hebben. In de tentoonstelling is zowel het werk van de kinderen te zien, als het werk van kunstenaar Manuel Sanchez, cliënt van FrontaalKunst in Baarn.

Manuel Sanches, FrontaalKunst

Het project

Het Escherproject dat Kunst Centraal heeft ontwikkeld voor de Baarnse basisscholen sluit aan op het project Escher, waarin de gemeente samen met de Escher Stichting en een aantal ondernemers onderzoekt op welke manier Escher meer zichtbaar kan worden in Baarn.

Onderdelen

De leerlingen hebben een workshop gevolgd in het Poorthuis onder begeleiding van kunstenaar en graficus Rixt Hilverda. Daarin stond het zwart-wit contrast centraal. Zwart en wit is de wereld van de grafiek en bovenal de wereld van Escher! Tijdens de workshop hebben de kinderen kennis gemaakt met Manuel Sanchez. Ook hij heeft zich door Escher laten inspireren.

Daarnaast hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan museum Escher in het Paleis in Den Haag. Ook hebben ze meegedacht in een denktank. Tijdens de Denktank hebben de leerlingen over de vraag hoe Escher in Baarn meer zichtbaar gemaakt kan worden nagedacht. Dat leverde een aantal originele en goed uitvoerbare ideeën op. Het winnende ontwerp Maak Escher zichtbaar in Baarn is eveneens te bewonderen tijdens de tentoonstelling. Zo komen alle elementen van het project bij elkaar: de 525 werken van de kinderen, het werk van Manuel Sanchez en het winnende ontwerp van de denktank.

Waar en wanneer?

De tentoonstelling is tot 8 september te zien in Laanstraat nr. 34. De werken zijn grotendeels te zien in de etalage van het winkelpand. Daarnaast zijn er twee bezichtigingsmomenten: op zaterdag 13 juli van 13:00 uur – 16:00 uur en op zaterdag 7 september, tijdens het Cultureel Festival, van 13:00 uur – 16:00 uur.

Het Escherproject wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Baarn. De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Bettings o.g.