Post-HBO cultuurbegeleider

Voor alle cultuurcoördinatoren die zich verder willen ontwikkelen en alle schooldirecteuren die cultuureducatie beter handen en voeten willen geven op hun school organiseren de Marnix Academie, Mocca en Kunst Centraal een inspiratiebijeenkomst. Centraal staat de post-HBO opleiding cultuurbegeleider.


Op de bijeenkomst krijg je niet alleen informatie over de opleiding, maar maak je ook kennis met drie net afgestudeerde cultuurbegeleiders. Zij laten zien wat de opleiding voor hen en hun team betekent aan de hand van hun afstudeeronderzoek. De opleiding tilde niet alleen  het cultuurbeleid op hun school naar een hoger niveau. Zij hadden zelf bovendien de vaardigheden ontwikkeld om cultuurbeleid samen met het team op een betere manier vorm te geven. Onderweg namen ze de ideeën, ervaringen en contacten van de andere studenten van hun opleiding mee hun school in.

Datum: maandag 16 september 2019
Plaats: Marnix Academie, Vogelsanglaan 1, 3571 ZM Utrecht
Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur
Kosten: gratis, wel graag aanmelden via onderstaand formulier

Aanmeldformulier bijeenkomst Post-HBO Cultuurbegeleider