Museumeducatie Prijs 2019

Scholen en musea die een bijzonder samenwerkingsproject hebben kunnen dat project aanmelden voor de Museumeducatie Prijs 2019. Deze prijs is in 2015 ingesteld door de minister van OCW.

 

Het museum als leeromgeving

De samenleving verandert snel. Om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst, wordt van scholen verwacht dat ze behalve voor kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming ook ruimte maken voor persoonlijke vorming. Musea kunnen met hun collecties aansluiten bij vrijwel alle leergebieden. Zoals natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en techniek. De Museumvereniging, brancheorganisatie van de Nederlandse Musea, ziet musea als een belangrijke, informele leeromgeving. Waar kinderen kunnen leren door voorwerpen te zien en te voelen. Door verhalen te horen en er zelf mee aan de slag te gaan. Musea bieden een rijke, verrassende en inspirerende omgeving om te leren. Musea kunnen scholen daardoor helpen bij het creëren van een samenhangend onderwijsaanbod.

Over de prijs

Zowel kleine als grote instellingen komen in aanmerking voor de prijs. Het beste educatieproject wint € 45.000,- om het project nóg beter te maken en navolging ervan te stimuleren onder andere musea en scholen. De overige genomineerden ontvangen ook een vergoeding.

Eerdere winnaars:

  • Het Verwonderpaspoort van Naturalis Biodiversity Center en basisschool Woutertje Pieterse uit Leiden
  • Projectplan Kijk ze Kijken van Kunsthal Rotterdam, Stichting Laurens en Stichting Boor
  • De Digitale Scheurkalender van het Kröller-Müller Museum en basisscholen uit Ede

Meer info en aanmelden

Waar moet het project aan voldoen? Bekijk de criteria op de website van de Museumeducatie Prijs. Aanmelden kan tot 1 juli 2019 via het aanmeldformulier.