Regeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’

Professionele kunstinstellingen kunnen bij Fonds 21 een voorstel indienen voor de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’. Fonds 21 wil een impuls geven aan het ontwikkelen van kwalitatief en toegankelijk aanbod van kunsteducatie voor jongeren die een mbo-opleiding volgen.

Waarom deze regeling?

Fonds 21 ontvangt relatief weinig aanvragen voor projecten die zich specifiek richten op jongeren die een mbo-opleiding volgen. Een gemiste kans, want deze groep komt in het dagelijks leven vaak niet of nauwelijks in contact met professionele kunst. Fonds 21 wil bijdragen aan een stijging van het aantal mbo’ers in kunstinstellingen; niet alleen achter de schermen, maar ook als enthousiast en betrokken publiek.

Praktisch

De open call loop van maandag 6 mei tot dinsdag 17 september 2019. Plannen kunnen worden ingediend op de website van Fonds 21. De bijdrage is minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 per project. De bijdrage van Fonds 21 mag maximaal 50% van de begroting bedragen. De voorkeur gaat uit naar buitenschoolse projecten, maar ook binnenschoolse projecten komen in aanmerking. Met name kunstinstellingen die nog niet eerder een aanvraag hebben gedaan binnen de programmaregeling worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. De aanvragen worden in oktober beoordeeld door een commissie, waarna de besluiten in november worden gecommuniceerd.

Informatiebijeenkomst 6 juni

Op donderdag 6 juni organiseert Fonds 21 een informatiebijeenkomst waar geïnteresseerden zich kunnen laten informeren en inspireren. Tijdens deze middag komen verschillende sprekers aan het woord over kunsteducatie voor mbo’ers en is er ruimte om in gesprek te gaan met onze adviseurs. Voor vragen over de programmaregeling en/of opgave voor de informatiebijeenkomst kan je contact opnemen met Mathilde Heijns via 0302337600 of mathilde.heijns@fonds21.nl

www.fonds21.nl