Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur

Op donderdag 11 april verscheen het Advies Cultuurbestel 2021-2024 van de Raad voor Cultuur. Het advies draagt de titel: ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’

Cultuureducatie met Kwaliteit

De raad vindt een derde en vierde periode van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ noodzakelijk voor de borging van cultuur in het nieuwe curriculum. De raad acht het ook wenselijk het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs na 2023 met tien jaar te verlengen en om deze met ingang van 2021 uit te breiden met afspraken over cultuurparticipatie. De raad noemt op deze punten geen bedragen.

De Stedelijke regio Utrecht

De raad pleit voor meer aandacht voor cultuur in de regio. Vorig jaar hebben voor het eerst vijftien stedelijke regio’s plannen ingediend bij de minister voor het versterken van cultuur in hun gebied. De raad vindt elf daarvan levenskrachtig en stelt voor dat maximaal 75 culturele instellingen en 15 festivals uit deze regio’s voortaan voor rijkssubsidie in aanmerking komen. Voorwaarde is wel dat zij eveneens een bijdrage blijven ontvangen van gemeente of provincie en dat zij toonaangevend zijn buiten de regio.

De Stedelijke regio Utrecht (Utrecht, Amersfoort en provincie) blijft in de herschikking van de raad overeind als één van de elf resterende regio’s. Deze nieuwe entiteiten dienen te voldoen aan een minimum niveau van basis-, keten- en topvoorzieningen en worden gezien als spil in een web om kunst en publiek dichter bij elkaar te brengen. Dat gebeurt, aldus de raad te weinig. Daarvoor is een vernieuwing van het bestel nodig.

Moderne cultuurgenres

Popmuziek, mode, design, e-culture, urban arts en musical moeten ook in aanmerking komen voor langdurige subsidie van het rijk. Die moet niet meer alleen zijn weggelegd voor de traditionele kunst van orkesten en theater- dansgezelschappen.

Vervolg

In juni komt de minister met de contouren voor haar nieuwe beleid 2021-2024. In oktober 2019 volgt besluitvorming.

Lees het advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ hier.