Bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties

De Vereniging Sport en Gemeenten organiseert van april tot en met juli regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties.

Nieuwe regeling combinatiefuncties

Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling heeft een andere focus gekregen en er is meer budget beschikbaar gekomen. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. Jaarlijks zullen er regionale bijeenkomsten worden gehouden.

Doel

U wordt geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen zoals het ondersteuningsplan Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) en de nieuwe monitor BRC. Daarnaast staat kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken centraal. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de lokale behoefte. Er zal op 2 a 3 thema’s onder leiding van een tafelbegeleider doorgepraat worden.

Doelgroep

Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de Brede Combinatiefuncties is welkom, met name beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsport- en cultuurcoaches, de buurtsport- en cultuurcoaches zelf, provinciale sport- en cultuurorganisaties.

Data, regio’s en thema’s

  • 9 mei ochtend Regio Utrecht, locatie Nieuwegein: Verbinding tussen sport/cultuur en sociaal domein (en sociale wijkteams) en monitoring en evaluatie inzet buurtsportcoach/cultuurcoach.
  • 2 juli middag Gooi en Vechtstreek, locatie Hilversum: Verbinding tussen sport/cultuur en sociaal domein (en sociale wijkteams) en versterking van sport, beweeg- en cultuuraanbieders (vitale verenigingen)

Bekijk hier de volledige lijst van bijeenkomsten.

Aanmelden

Inschrijven voor de regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties kan via het inschrijfformulier. Hier kunt u aangeven welke bijeenkomst u bij wilt wonen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer info

Flyer Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches.