iktoon

De promotiecampagne iktoon is per 1 maart 2019 ondergebracht bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Iktoon maakt amateurkunst en creatieve activiteiten in al zijn diversiteit zichtbaar en stimuleert kunst- en cultuurbeoefening.

Wat is iktoon?

Iktoon is de landelijke promotiecampagne van kunst en cultuur. Verenigingen en individuen die in hun vrije tijd creatief actief zijn tonen wat ze in huis hebben. Door het bundelen van al deze activiteiten onder de iktoon-vlag wordt (amateur) kunst- en cultuurbeoefening zichtbaarder, herkenbaarder en toegankelijker voor iedereen. De ambitie is om meer mensen actief deel te laten nemen aan kunst en cultuur.

Organisatie

Het Platform Cultuurparticipatie, bestaande uit landelijke organisaties, waaronder het LKCA, fondsen, landelijke kunst- en cultuurorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), leverde de afgelopen drie jaar de vertegenwoordigers voor het bestuur van iktoon. Per 1 maart 2019 is 2019 ondergebracht bij het LKCA.

Toegankelijkheid voor iedereen

“Wij zijn als LKCA erg blij een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de cultuureducatie en -participatie in Nederland”, aldus Marlies Tal, hoofd cultuurparticipatie en beleid LKCA. “Naast zichtbaarheid is er de komende jaren ook aandacht om de toegankelijkheid te bevorderen. Cultuur is van en voor iedereen, ongeacht je sociale status, culturele achtergrond en beperking.”