Kunst Centraal gecertificeerd

“Het is belangrijk dat kinderen op de basisschool in aanraking komen met cultuur. Zo weet iedereen: cultuur is ook voor mij. Bovendien leveren creatieve mensen een substantiële bijdrage aan de samenleving.” Op maandag 25 maart 2019 ontving Kunst Centraal het keurmerk voor organisaties in de culturele sector. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht was daarbij aanwezig. Zij is trots: “Wat er in het Utrechtse gebeurt op het gebied van cultuureducatie wordt niet alleen binnen, maar ook buiten de provincie gezien.”

Het keurmerk wordt uitgereikt door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Deze onafhankelijke organisatie toetst op basis van stukken en gesprekken met medewerkers van Kunst Centraal en tal van stakeholders of de dienstverlening voldoet aan kwaliteitscriteria. Volgens directeur Willem Camphuis, die het certificaat officieel overhandigde kan Kunst Centraal “trots zijn op wat ze bereikt heeft. De bedrijfsvoering deugt, de missie en visie worden waargemaakt en Kunst Centraal sorteert maatschappelijk effect.”

Directeur Frank van der Hulst illustreerde tijdens de feestelijke uitreiking van het keurmerk dit ‘maatschappelijke effect’ aan de hand van de voorstelling ‘Binnenbeest’ van De Dansers die hij samen met wethouder Fluitman van de Gemeente Zeist had bijgewoond. Tijdens het nagesprek met een van de dansers gaven kinderen terug dat ze regels soms moeilijk vinden, maar ook zagen dat het niet zonder kan. Kunst zette hen aan het denken. Over zichzelf. Over de wereld om hen heen. Niet een meetbaar effect, wel heel erg merkbaar als je erbij bent.