Regeling versterking cultuureducatie VMBO

Scholen voor vmbo-, vso- en praktijkonderwijsonderwijs kunnen subsidie aanvragen voor cultuureducatieve projecten. De VMBO Matchmaker helpt daarbij.

 

Regeling versterking cultuureducatie

Goed nieuws voor het vmbo, vso en praktijkonderwijs. Voor deze scholen is er de Regeling versterking cultuureducatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Scholen kunnen een subsidie van maximaal € 50.000,- aanvragen voor projecten die de culturele en creatieve ontwikkeling van leerlingen bevorderen. De regeling maakt het mogelijk om kunst en cultuur een stevige, vaste plek te geven op school en leerlingen onvergetelijke ervaringen mee te geven. Scholen ontwikkelen in co-creatie met een of meer culturele partij(en) een plan, dat ze samen uitvoeren. Denk aan een samenwerking met de plaatselijke muziekschool, dansgroep of museum. Of aan filmeducatie voor alle klassen.

Waarom deze regeling?

Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat de behoefte aan geschikt cultureel aanbod bij vmbo-scholen en leerlingen groot is. Cultuuraanbieders richten zich echter vooral op havo en vwo. Daarbij komen leerlingen op het vmbo normaal gesproken niet zo snel in een theater of museum. Het advies van het onderzoeksbureau was dan ook om cultuuronderwijs op school en de cultuurdeelname in de vrije tijd een flinke impuls te geven.

VMBO Matchmaker

De provincie Utrecht ziet de regeling als een geweldige kans en wil scholen stimuleren om er zoveel mogelijk gebruik van te maken. Maar omdat scholen het niet gewend zijn om subsidie aan te vragen, heeft de provincie Utrecht de unieke functie VMBO Matchmaker mogelijk gemaakt: een onafhankelijke expert die scholen informeert, inspireert en ondersteunt. De VMBO Matchmaker werkt nauw samen met de lokale centra voor kunsteducatie. Deze functie bestaat uit Irene de Jong, projectleider, en Mariska de Wit, projectmedewerker. Zij werken vanuit Kunst Centraal.

Meer weten?

Kijk op de website www.vmbomatchmaker.nl