Good practices cultuuronderwijs

LKCA sprak op vijf basisscholen met de schoolleider en cultuurcoördinator over hun visie op het realiseren van cultuureducatie.

 

Obstakels

Bekende bezwaren zijn gebrek aan tijd, ruimte, materiaal, personeel, deskundigheid en geld. Uit deze gesprekken blijkt was er wél kan als je kunst en cultuur belangrijk vindt voor je leerlingen. Deze scholen hebben een heldere visie op cultuureducatie. En kunst en cultuur hebben een prominente plek in het onderwijs. Bovendien nemen alle vijf de scholen deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, wat inhoudt dat ze deskundige hulp en begeleiding krijgen bij het werken aan kwaliteitsverbetering.

Uitvoerbaar en duurzaam cultuureducatie

Elke school vult cultuureducatie anders in, passend bij de pedagogische visie, de samenstelling van het team en de culturele omgeving. Maar allen weten ze cultuureducatie uitvoerbaar én duurzaam te maken. Ze doen dat door cultuureducatie expliciet te verbinden met de pedagogische visie van hun school. Ook verbinden ze kunst en cultuur aan andere vakken en (kern)doelen. En ze delen de verantwoordelijkheid voor cultuureducatie met het hele team.

Richtlijnen

Uit deze gesprekken komen een achttal gemeenschappelijke richtlijnen voor goed cultuuronderwijs:

  • Zorg dat school en culturele organisaties samen verantwoordelijk zijn voor cultuureducatie.
  • Bied cultuureducatie via schoolbrede en groepsdoorbrekende activiteiten.
  • Bied scholing voor leraren die hun talenten verder willen ontwikkelen.
  • Maak verbinding met andere vakken.
  • Zorg dat alle kunstdisciplines en erfgoed aan bod komen.
  • Betrek de kinderen bij het vormgeven van cultuureducatie.
  • Zet in op het plezier van de kinderen.
  • Begin, maar begin klein.

Lees meer over deze richtlijnen in de analyse die LKCA heeft gemaakt van de gesprekken.

De scholen