Waterjaar Vianen

In Vianen staat dit jaar het thema Water centraal. Kunst Centraal sluit met het Cultuurprogramma hierop aan.

 

Ansichtkaart

Kinderen in Vianen wonen in de directe omgeving van water. Veel leerlingen komen er dagelijks langs. Om te vissen, boten te kijken, of fietsend op weg naar school. Het water maakt daarmee een groot onderdeel uit van hun culturele omgeving. De vier projecten uit het Cultuurprogramma laten de leerlingen stilstaan bij al dat water om hen heen. Bij aanvang van ieder project krijgen de leerlingen een ansichtkaart mee naar huis. Zo weten de ouders aan welk project hun kind deelneemt. De Stuurgroep Vianen Promotie maakt het financieel mogelijk om bij ieder project een extra, verdiepende les te organiseren, die wordt uitgevoerd door een plaatselijke kunstenaar.

Groep 1-2

In het project ‘School aan het water’ gaan de kleuters naar het water in de omgeving van de school en onderzoeken dit met al hun zintuigen. Aan de hand van literaire en beeldende opdrachten verwerken ze hun ervaringen. Het project wordt afgesloten met een dramales, verzorgd door Arda Cassee, waarin alle elementen uit het project worden samengebracht.

Groep 3-4

De onderbouw krijgt het project ‘Wie woont of werkt waar’. Zij gaan op bezoek bij de sluiswachter van de Grote Sluis en leren hoe een sluis werkt en wat een sluiswachter nu eigenlijk doet. Petra Smits, beeldend kunstenaar, verzorgt tot slot een les waarin de kinderen met water en kleurstoffen experimenteren en ze de beweging van water op papier proberen te vangen.

Groep 5-6

Groep 5-6 maakt kennis met een van de grootste waterprojecten in de geschiedenis van Nederland: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ze leren waarvoor de Waterlinie diende en hoe je de sporen ervan nog in het landschap kunt zien. Ook bezoekt de klas Fort Lunet aan de Snel. Videomaker Paulien Lemmen gaat met de leerlingen op locatie ‘special watereffects’ filmen in slow motion.

Groep 7-8

De bovenbouwgroepen leven zich aan de hand van voorwerpen in in de tijd van Gijsbert. Hij was een leerjongen die 600 jaar geleden in Vianen woonde. Hierdoor krijgen de leerlingen een beeld van hoe Vianen er in de middeleeuwen uitzag en welke rol water toen speelde in de stad. Beeldend kunstenaar Catharina Gathier werkt in de gastles het thema ‘Water in de middeleeuwen’ verder uit.