Meer budget voor Cultuurcoaches

Op 1 januari 2019 wordt de regeling voor combinatiefuncties aangepast. Het aantal cultuurcoaches in Nederland wordt uitgebreid. Daarnaast kunnen de functionarissen breder ingezet worden.

De nieuwe regeling krijgt bredere doelstellingen en de ministeries van VWS, OCW en SZW stellen meer budget beschikbaar. Daardoor kunnen er meer buurtsport- en cultuurcoaches aan de slag en kunnen ze breder ingezet worden. De belangrijkste doelstellingen van de nieuwe regeling zijn:

  • Een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken;
  • Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen;
  • Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties.

Voor cultuurcoaches betekent dat dat zij straks – net als de buurtsportcoaches – niet alleen in het basisonderwijs, maar ook in andere vormen van onderwijs of in het sociaal domein ingezet kunnen worden. Gemeenten kunnen tot 15 oktober een intentieverklaring indienen om deel te nemen aan de regeling. Alle gemeenten hebben hierover begin juli 2018 een brief ontvangen namens de VNG en betrokken ministeries.

Flyer Nieuwe_kansen_cultuurcoach