Kansen voor cultuur in VMBO, VSO en praktijkonderwijs

Irene de Jong wordt per 1 oktober matchmaker VMBO bij Kunst Centraal. Zij gaat de 75 VMBO-, VSO- en praktijkscholen in de provincie Utrecht ondersteunen bij het aanvragen van extra subsidie voor cultuurprojecten.

Wat gaat de matchmaker doen?

De matchmaker voert gesprekken met VMBO-scholen, VSO-scholen en praktijkscholen over hun wensen op het gebied van cultuureducatie. Zij brengt hen daarbij op de hoogte van de mogelijkheid om bij het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie aan te vragen om hun ambities in werkelijkheid om te zetten. De matchmaker brengt de school in contact met een of meer culturele partners die zouden kunnen aansluiten op de vraag van de school. Ten slotte kan de matchmaker ondersteunen bij het indienen van een subsidieaanvraag. Doel is om cultuureducatie een steviger plek te geven in het VMBO, VSO en praktijkonderwijs.

De matchmaker wordt betaald door de provincie Utrecht. De provincie wil de culturele ontwikkeling van VMBO-leerlingen bevorderen en stimuleert daarom scholen daarbij gebruik te maken van het door het rijk beschikbaar gestelde geld. Landelijk is er tot 2021 €5,6 miljoen hiervoor beschikbaar. Irene is vanaf 1 oktober te bereiken via: irene.de.jong@kunstcentraal.nl