Matchmaker VMBO en praktijkonderwijs

Goed nieuws voor de 75 VMBO-, VSO- en praktijkscholen in de provincie Utrecht! Gisteren heeft Provinciale Staten van Utrecht een motie aangenomen om geld beschikbaar te maken voor een matchmaker. De provincie wil deze scholen financieel ondersteunen om cultuureducatie een stevige plek te geven in hun curriculum.

Sinds maart 2018 heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidieregeling voor VMBO en praktijkonderwijs: de regeling versterking cultuureducatie in het VMBO, VSO en praktijkonderwijs. Scholen kunnen samen met een culturele instelling subsidie aanvragen voor cultuurprojecten. De regeling loopt nog tot 2020.

Maar subsidie aanvragen is voor scholen nog een hele kunst. En daardoor wordt er nu nog niet optimaal gebruik gemaakt van het beschikbare geld. Dat is jammer, vindt de provincie. En daarom mag Kunst Centraal de scholen gaan ondersteunen bij het maken van een goede en kansrijke subsidieaanvraag.

Wat gaat Kunst Centraal met het geld doen?

Wij stellen voor vier dagen een matchmaker aan. Deze gaat VMBO-scholen op de hoogte brengen van de regeling en verkent samen met de alle scholen die interesse hebben op maat de mogelijkheden. De matchmaker brengt scholen en culturele partners bij elkaar en ondersteunt bij het schrijven van de aanvraag. De matchmaker begint in het najaar van 2018.