Deelnemers Ondernemerschap in beweging

Kunst Centraal en Plein C hebben de handen ineen geslagen om de groter wordende groep ZZP’ers in de cultuureducatie en -participatie in hun ondernemerschap te ondersteunen. Deze 15 deelnemende bedrijven en personen gaan het traject volgen!

De afgelopen jaren werken steeds meer kunstenaars en kunstvakdocenten als ZZP’er. Kunst Centraal en Plein C bieden vijftien zelfstandige ondernemers een coachingtraject aan. Hierbinnen ontwikkelen zij ondernemersvaardigheden, waarbij een eigen leervraag centraal staat.

 

Deelname

We hebben ontzettend veel reacties en inschrijvingen gekregen op onze oproep om deel te nemen aan het project. De volgende ZZP’ers gaan meedoen:

In de selectie van de kandidaten is gestreefd naar een vertegenwoordiging uit de diverse profielen van ZZP’ers binnen erfgoed en de kunstdisciplines die werken in het veld van onderwijs, vrije tijd, zorg en welzijn. Dit levert een breed palet van leervragen op, zodat het traject voor een grote groep ZZP’ers van betekenis kan zijn.

 

Kennisdeling

Om de resultaten voor iedereen beschikbaar te maken, organiseren wij de bijeenkomst ‘De Beweging’. Alle deelnemers presenteren hier hun bevindingen en conclusies. Er worden uitnodigingen verstuurd naar het gehele werkveld.

Datum: Vrijdag 15 december
Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Locatie: wordt nog nader bekend gemaakt