Ondernemerschap in beweging

Ben jij als ZZP’er werkzaam in cultuureducatie of -participatie? En wil je weten hoe je je ondernemersvaardigheden kan verbeteren? Doe dan gratis mee aan dit pilotproject! Meld je snel aan, want eind september starten we al!

Kunst Centraal en Plein C voeren een pilotproject uit voor ZZP’ers die werken op het terrein van cultuureducatie en -participatie. Dit kan dankzij subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de provincie Utrecht.

Hoe kan jij je ondernemerschapsvaardigheden verbeteren? Je eigen leervraag staat in dit project centraal. Het project bestaat uit een startbijeenkomst gevolgd door een individueel traject waarin jij uitzoekt hoe je je ondernemersvaardigheden kan vergroten en hoe je dat aanpakt.

 

Wat levert het op?

Je krijgt gedurende drie maanden persoonlijk advies en coaching bij je aanpak van acquisitie en de bedrijfsmatige kant van je activiteiten. Voor deelname aan de bijeenkomsten en de verslaglegging van het proces ontvang je bovendien een vergoeding van € 150,-.

 

Wat kost het?

Helemaal niks, behalve tijd en enthousiasme.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent een Noord-Hollandse of Utrechtse ZZP’er met ervaring in het werkveld van cultuureducatie en cultuurparticipatie
 • Je bent beschikbaar in oktober/november voor het individuele onderzoekstraject en minimaal 4 contactmomenten met een coach
 • Je kan aanwezig zijn op de volgende momenten:
  • startbijeenkomst op 27 september 2017
  • intervisiebijeenkomst 31 oktober 2017
  • afsluitende bijeenkomst op 15 december 2017
 • Je zorgt voor een verslag van je proces en presenteert dit tijdens de afsluitende bijeenkomst
 • In het totaal investeer je ongeveer 25 uur.

 

Selectie

In de selectie van de kandidaten wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging uit de diverse profielen van ZZP’ers binnen erfgoed en de kunstdisciplines die werken in het veld van onderwijs, vrije tijd, zorg en welzijn. We streven naar een breed palet van leervragen zodat deze pilot voor een grote groep ZZP’ers van betekenis kan zijn. Heb je je aangemeld dan hoor je begin september of je daadwerkelijk mag deelnemen. Bij gelijke geschiktheid bepaalt de aanmelddatum wie kan deelnemen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hinke Breimer (hinke.breimer@kunstcentraal.nl).

 

De inschrijving is gesloten.