Regeling Impuls Muziekonderwijs

De gehononeerde projecten uit de tweede ronde van de Impuls muziekonderwijs zijn bekend. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ontving ruim 850 aanvragen. Aankomend schooljaar kunnen bijna 500 nieuwe scholen aan de slag met meer en beter muziekonderwijs.

Met de Impuls muziekonderwijs geeft het Fonds voor Cultuurparticipatie basisscholen de kans te investeren in meer en beter muziekonderwijs. Dit doen zij o.a. door een samenwerking aan te gaan met een muzikale partner en de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) is blij met het enthousiasme van wederom een grote groep basisscholen. Alle scholen die een aanvraag indienden hebben ondertussen bericht ontvangen. Vanuit de provincie Utrecht zijn in totaal 73 aanvragen gedaan, waarvan bij 41 scholen de aanvraag gehonoreerd is.

Voor de tweede ronde van de regeling ontving FCP ruim 850 aanvragen. Dit is aanzienlijk meer dan de circa 500 aanvragen die ze binnen het beschikbare budget van € 8 miljoen voor deze ronde konden honoreren. In totaal hebben de afgelopen twee jaar nu al meer dan 1000 scholen subsidie gekregen voor meer en beter muziekonderwijs. Maar het enthousiasme voor de regeling blijkt groot en het huidige budget is niet toereikend voor de groeiende vraag.

Binnen het werkgebied van Kunst Centraal

12 scholen uit het werkgebied van Kunst Centraal hebben subsidie gekregen uit de Regeling Impuls Muziekonderwijs.

 1. Daltonschool Rhenen-Elst Rhenen           € 15.000
 2. t Speel-Kwartier Veenendaal                      € 20.000
 3. Amalia -Astroschool Baarn                          € 20.000
 4. CBS de Werveling Soest                                € 20.000
 5. Basisschool WIJ IJsselstein                           € 20.000
 6. VSO De Lasenberg Soest                              € 15.000
 7. Basisschool Wereldwijs Bilthoven             € 20.000
 8. Chr. Basisschool De Regenboog De Bilt   € 20.000
 9. Cuneraschool Rhenen                                    € 20.000
 10. CNS Abcoude Abcoude                                  € 15.000
 11. Ericaschool Rhenen                                         € 20.000
 12. CBS Eben Haëzer Polsbroek                         € 15.000