Leernetwerk muziek

Wil je meer en beter muziekonderwijs op uw school? Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs kunnen scholen subsidie aanvragen om te investeren in muziekonderwijs. Kunst Centraal richt voor scholen en hun partners die deelnemen aan de regeling een leernetwerk op.

Orkestproject - Elsemieke Nederkoorn (7)

Met het Leernetwerk Impuls Muziekonderwijs Utrecht willen we coördinatoren van scholen en hun partners ondersteuning bieden in de realisatie van hun plannen. Dit doen we door middel van:

  • Scholing
  • Uitwisseling van ervaringen

De agenda wordt in overleg met de deelnemers aan de hand van actuele onderwerpen vastgesteld.

 

Voor: cultuurcoördinatoren van scholen die deelnemen aan de regeling en hun muziekpartners

Data: 2 x per jaar

Tijd: 2 uur / bijeenkomst

Kosten : € 35 / school per bijeenkomst

Opgeven: via Hinke Breimer (hinke.breimer@kunstcentraal.nl of 030-6595520).