Nieuwe regeling voor muziekonderwijs

Op 24 oktober heeft Minister Bussemaker bekend gemaakt dat ze de activiteiten van het verdiepingsprogramma Cultuureducatie met kwaliteit wil versnellen met een speciale inspanning voor muziek. Er komt een regeling bij het Fonds Cultuurparticipatie om de kennis en deskundigheid van leerkrachten te vergroten.

Het rijk reserveert voor deze regeling tot 2020 €25 miljoen. Private partijen (waaronder Van der Ende) starten een campagne voor muziekbeoefening. Dit aanvullend beleid wordt mede onderbouwd door de gelijktijdig gepubliceerde Handreiking muziekonderwijs 2020. Deze notitie is samen met de beleidsbrief van de minister is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Orkestproject - Elsemieke Nederkoorn (13)

Samen met culturele partners
Scholen kunnen straks samen met culturele partners plannen indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De regeling staat open voor alle muziekvormen, zowel popmuziek als klassieke muziek. Scholen kunnen samenwerken met alle partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands en poppodia. Met deze brede benadering geven Bussemaker en Dekker ook gehoor aan de wens uit politiek en samenleving om meer mogelijkheden te bieden voor eigentijds muziekonderwijs en meer verbinding te leggen met de amateurkunst.

Kunst Centraal volgt de ontwikkelingen rond deze regeling op de voet. We zullen met het Fonds Cultuurparticipatie kijken naar een effectieve uitvoering van de regeling. Ook wordt de rol van Kunst Centraal nog verder ingevuld. Zodra er meer bekend is zullen wij scholen en muziekpartners actief informeren.