Jeugdcultuurfonds

Als gastdocent kom je kinderen met talenten tegen. Leerkrachten hebben deze talenten niet altijd in de gaten. Daar kun jij hen bij helpen. De leerkracht kan dan het kind stimuleren zijn talent verder te ontwikkelen. Als daar in het gezin geen geld voor is, dan is er het Jeugdcultuurfonds. Zij kunnen het lesgeld van deze kinderen vergoeden. Aanvragen kunnen ingediend worden door leerkrachten.

Hoe werkt het?

De leerkracht surft naar allekinderendoenmee.nl en meldt zich aan als intermediair. Vervolgens kan hij aanvragen indienen. Het fonds vraagt om de persoonsgegevens van het kind, een korte motivatie, de (financiële) gezinsomstandigheden en de kosten van de cursus waar het om gaat. Het lesgeld maakt het Jeugdcultuurfonds rechtstreeks over aan de cultuuraanbieder. Een aanvraag wordt per kind en voor een jaar lang les ingedient.
jeugdcultuurfonds

Waarom kunstles?

Ouders, leerkrachten en hulpverleners zijn zich vaak nog onvoldoende bewust van de positieve effecten van het ontwikkelen van creatieve talenten. Kinderen die dansen, zingen, muziek maken of beeldend vormgeven, krijgen meer zelfvertrouwen, en hun concentratievermogen en sociale vaardigheden nemen toe. Kinderen in achterstandsposities krijgen hierdoor meer oog voor hun kansen en voelen zich sterker en zekerder om deze ook aan te grijpen.

Om een aanvraag in te kunnen dienen bij het fonds, moet de gemeente waar het kind woont zijn aangesloten op de site van het fonds. Steeds meer gemeentes doen mee. Zit jouw gemeente er nog niet bij en wil je toch helpen? Informeer bij de gemeente of er een andere regeling is voor armoedebeleid waarin kunstlessen worden vergoed.

Kijk voor alle verdere informatie en een lijst met deelnemende gemeenten op de website van Jeugdcultuurfonds provincie Utrecht.

 

Meer lezen? De NRC wijdde een speciale bijlage aan het Jeugdcultuurfonds. In het blad Wijzer is een interview met directeur Bertien Minco te lezen