Cultuureducatie verder versterkt

Maar liefst 60 scholen in Utrecht hebben de kans leerlingen meer verdieping te geven op het gebied van cultuureducatie. Provincie Utrecht en het Rijk biedt met het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ leerlingen van de basisschool de kans in aanraking te komen met cultuur en de geschiedenis van hun eigen omgeving. De provinciale organisaties voor cultuureducatie Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht behandelen de aanvragen.

Het Rijk verdubbelt hierbij de inzet van de provincie. “Ik ben blij met deze cofinanciering van het Rijk. Hierdoor kunnen wij nog beter inzetten op cultuureducatie. Met middelen vanuit het Rijk, gemeenten, scholen en provincie is in totaal bijna 9 ton Euro beschikbaar om cultuureducatie een vaste plek te geven binnen de basisscholen in onze provincie. Doordat kinderen jong in aanraking komen met professionele kunst en cultuur, ontwikkelen zij hun creatief vermogen. Leerlingen worden op creatief vlak gestimuleerd en deskundig beoordeeld. En nog belangrijker: leerlingen merken dat cultuur ook voor hen bereikbaar is. Zo creëer je de cultuurconsument van de toekomst.”, aldus gedeputeerde cultuur Mariëtte Pennarts.

Eierdozen - fotograaf Jolanda Schouten (22)

Scholen zetten in op 1 van de 3 pijlers:

  1. ‘Cultuur in het hart van het onderwijs’: het verbinden van cultuureducatie met andere vakken. Voorbeeld: Een leerling wordt beter in taal doordat er op school meer aandacht aan drama wordt besteedt. Taal krijgt hierdoor betekenis- vollere context; kinderen willen iets begrijpen of uitdrukken.
  2. ‘Scholen in talenten’: de versterking van het talent van leerkrachten. Bijvoorbeeld: een leerling krijgt een andere leerkracht voor de klas die met veel passie muziek geeft. Hierdoor wint muziek voor de leerling aan betekenis.
  3. ‘School in de wijk’: verbinding van (brede) school met de lokale culturele omgeving. Deze scholen profileren zich bijvoorbeeld als partner school van een culturele instelling als Het Filiaal.