Professionalisering besturen

Nog voor de zomer presenteert het Fonds Cultuurparticipatie een nieuwe regeling ‘Tijdelijke Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs’. Deze regeling ondersteunt schoolbesturen met ambities om cultuuronderwijs een stevige plaats in het curriculum te geven door te investeren in professionaliseringstrajecten.

Lees meer

Regeling impuls muziekonderwijs

Eind mei heeft minister Bussemaker de aftrap gegeven voor de Regeling impuls muziekonderwijs. Landelijk zijn de eerste vijftien pilotscholen voor de zomer gestart. Een van deze pilotscholen is de Paduaschool in De Hoef, gemeente De Ronde Venen. De regeling wordt…

Lees meer

Toekomst van Cultuureducatie met kwaliteit

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft 8 juni bekend gemaakt dat ze de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wil voortzetten in de periode 2017-2020. Het is waarschijnlijk dat de regeling niet precies hetzelfde blijft, maar dat er andere…

Lees meer

Quickscan nieuwe media

Kunst Centraal heeft in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie een quickscan uitgevoerd naar succesvolle projecten met mediakunst in het primair onderwijs. De quickscan vormt de basis voor een aantal aanbevelingen aan het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Lees meer

Tentoonstelling in het stadhuis

Hoe ziet een slinger van meer dan 100 meter aan kinderkunstwerken eruit? Woensdagochtend 21 mei opende wethouder cultuur, Martijn Stekelenburg, een hele bijzondere expositie in het stadhuis van Nieuwegein. De leerlingen van alle bovenbouwklassen van 11 Nieuwegeinse scholen hebben afgelopen…

Lees meer