Tussenrapportage verdiepingsprogramma

Scholen hebben meer inzicht gekregen in creatief vermogen. Leerkrachten weten beter wat creatief vermogen is en hoe je het bij leerlingen kunt ontwikkelen. Scholen zijn bezig met het oriënteren in en/of ontwikkelen van doorgaande leerlijnen.

Lees meer

Geen kunstje, maar kunstonderwijs

Nieuwe media staan dicht bij de belevingswereld van leerlingen en kunnen de sleutel zijn om bij hen binnen te komen. Hoe kunnen we educatieve mediakunst stimuleren en met welke criteria zouden fondsen en andere financiers dergelijke projecten kunnen beoordelen?

Lees meer

Onderzoek culturele omgeving

Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht monitoren en evalueren de voortgang van het verdiepingsprogramma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ bij de deelnemende scholen en culturele partners. Een onderdeel hiervan is dat we kijken naar de samenwerking tussen culturele partijen en scholen.

Lees meer

Professionalisering besturen

Nog voor de zomer presenteert het Fonds Cultuurparticipatie een nieuwe regeling ‘Tijdelijke Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs’. Deze regeling ondersteunt schoolbesturen met ambities om cultuuronderwijs een stevige plaats in het curriculum te geven door te investeren in professionaliseringstrajecten.

Lees meer

Regeling impuls muziekonderwijs

Eind mei heeft minister Bussemaker de aftrap gegeven voor de Regeling impuls muziekonderwijs. Landelijk zijn de eerste vijftien pilotscholen voor de zomer gestart. Een van deze pilotscholen is de Paduaschool in De Hoef, gemeente De Ronde Venen. De regeling wordt…

Lees meer