Utrechts College Cultuuronderwijs

Hoe ga je om met schoolklassen? Voor het succes van een educatieprogramma is het van groot belang hoe je als cultuuraanbieder de kinderen begeleidt. Op donderdag 10 maart start de reeks modules die hierop inzoomt.

Lees meer

Music University days

Wil jij je klas muziekles geven en wil je weten hoe je dat kunt doen? Kom dan naar de Music University Days. Door het hele land worden workshops georganiseerd waarin je praktische tips krijgt om direct zelf met muziek in…

Lees meer

Jeugdcultuurfonds Utrecht

In elke klas zie je wel kinderen die uitzonderlijk getalenteerd zijn in een van de kunstdisciplines. Soms zijn de ouders van deze kinderen niet in staat de lessen te betalen die het kind in staat stellen zijn of haar talent…

Lees meer

Hoe draagt cultuuronderwijs bij?

Cultuur is geen leuke extra, maar de basis voor leren. Dat is de conclusie van het onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen onder de naam ‘Cultuur in de spiegel’ heeft uitgevoerd. Cultuureducatie is daarmee onlosmakelijk verbonden met onderwijs in rekenen, taal…

Lees meer